پرش لینک ها

آخرین مطالب

کلاسیک

ژئوسنتتیگ

ژئوسنتتیگ

خاک مسلح ژئوگرید ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن

کلاسیک

کلاسیک

ژئوسنتتیگ

ژئوسنتتیگ

خاک مسلح ژئوگرید ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن

کلاسیک تو پُر

ویژه

مینیمال

کلاسیک فلش دار

ژئوسنتتیگ

ژئوسنتتیگ

خاک مسلح ژئوگرید ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن

متن – تاریخ

فراخوان جذب کادر فنی

دعوت به همکاری شرکت طاق گستر ثامن جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود از افراد واجد شرایط زیر جهت اشتغال دعوت به همکاری می نماید.

فراخوان جذب کادر مالی

دعوت به همکاری شرکت طاق گستر ثامن جهت تکمیل کادر مالی خود از افراد واجد شرایط زیر جهت اشتغال دعوت به همکاری می نماید.

کلاسیک – متا

ژئوسنتتیگ

ژئوسنتتیگ

خاک مسلح ژئوگرید ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد

کلاسیک – ۲

ژئوسنتتیگ

ژئوسنتتیگ

خاک مسلح ژئوگرید ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد

مترویی

فراخوان جذب کادر فنی

فراخوان جذب کادر فنی

دعوت به همکاری شرکت طاق گستر ثامن جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود از افراد واجد شرایط زیر جهت اشتغال دعوت به همکاری می نماید.
فراخوان جذب کادر مالی

فراخوان جذب کادر مالی

دعوت به همکاری شرکت طاق گستر ثامن جهت تکمیل کادر مالی خود از افراد واجد شرایط زیر جهت اشتغال دعوت به همکاری می نماید.
ژئوسنتتیگ

ژئوسنتتیگ

خاک مسلح ژئوگرید ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد
سازه نگهبان

سازه نگهبان

همانطور که می دانید برای ساخت یک ساختمان احتیاج به خاکبرداری می باشد به منظور ساخت  زیر زمین ،پارکینگ و یا احداث کانال ها و ... در هنگام خاک برداری

شبکه ای

شبکه ای

بنائی

گردونه ای – فیلتر دار

شکاف دار

ویژه – تمام عرض

تاریخچه