پرش لینک ها

خبرنامه ها

خبرنامه اشتراکی

با بازدیدکنندگان وبسایتتان تعامل بیشتری داشته باشید.

خبرنامه اشتراکی

شما می توانید دکمه ها، موقعیت ها همراه با آیکون ها را سفارشی کنید.

خبرنامه اشتراکی

شما می توانید هر کدام یک از جزئیات خبرنامه ها را از جمله ورودی، دکمه ارسال، آیکون خبرنامه، متن ها، هاور آیکون ها و بسیار موارد بیشتری را سفارشی کنید.

رابط کاربری خارق العاده

ما به جزئیات توجه کردیم تا ایو را به بهترین شکل ممکن متناسب با نیازهای شما بدون خدشه دار شدن استانداردها بدست شما برسانیم.

مشترک خبرنامه شوید!

افزایش تعامل با بازدید کنندگان وب سایت شما.

شما عاشق قابلیت های ایو خواهید شد

افزایش تعامل بازدید کنندگان وب سایت شما با هیولای وردپرس.

خبرنامه اشتراکی

افزایش تعامل با بازدید کنندگان وب سایت شما!

اشتراک در خبرنامه

افزایش تعامل با بازدید کنندگان وب سایت شما.

خواندن را دوست دارید؟ ما هم همینطور

آخرین مقالات هیولای وردپرس، بصورت مستقیم در صندوق ایمیل شما!