پرش لینک ها

برج دانشگاه


تاریخ:
تیر ۸, ۱۳۹۷
پروژه برج دانشگاه

پروژه ای ویژه در مشهد شامل : مهار آب ، آب بندی کف و دیواره گود ، تقویت بستر خاک، تقویت دیواره گود ، اجرای شمع های فونداسیون

مهار آب از دیواره گود و کف گود

انجام تقویت و بهسازی بستر گود به روش میکروپایل و تقویت دیواره گود

اجرای شمع های فونداسیون
به اشتراک بگذارید