پرش لینک ها

جدول های قیمت

12 ماهه عضویت
 • طول عضویت ۱۲ ماه
 • تعداد افراد ۳ نفر
 • دسترسی به باشگاه تمامی باشگاه ها
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها
پرداخت ماهیانه بدون قرارداد
 • تعداد افراد ۲ نفر
 • هزینه ماهیانه ۳۰ هزار تومان
 • بدون قرارداد کنسل کردن آنی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام و ماساژ
بازدید ۱ روزه پرداخت آنلاین
 • تاریخ عضویت یک روز بصورت امتحانی
 • تعداد افراد ۱ نفر
 • دسترسی به انجمن باشگاه بدنسازی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام
12 ماهه

299 ت

 • طول عضویت ۱۲ ماه
 • تعداد افراد ۳ نفر
 • دسترسی به باشگاه تمامی باشگاه ها
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها
12 ماه

29 ت

 • تعداد افراد ۲ نفر
 • هزینه ماهیانه ۳۰ هزار تومان
 • بدون قرارداد کنسل کردن آنی
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها
بازدید ۱ روزه

9 ت

 • تاریخ عضویت یک روز بصورت امتحانی
 • تعداد افراد ۱ نفر
 • دسترسی به انجمن باشگاه بدنسازی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام
استاندارد 10 هزار تومان
 • ۵ محدودیت کاربران
 • ۳۰ گیگابایت فضای داخلی
 • ۱۵ پروژه و کار
 • ۷ نوع فایل آپلودی
طلایی 30 هزار تومان
 • نامحدود محدودیت کاربران
 • ۵۰۰ گیگابایت فضای داخلی
 • ۵۰ پروژه و کار
 • ۵۰ نوع فایل آپلودی